Nasi lektorzy:

 

 

język angielski angielski


mgr Sławomir Górka - dyrektor Szkoły

Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja nauczycielska) oraz w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzani w Warszawie (specjalizacje tłumaczeniowa oraz Business English).                                               
Ukończył studia magisterskie w warszawskiej filii amerykańskiej uczelni Clark University otrzymując tytuł Master of Science in Business Communication.

 

mgr David Dalton

Absolwent wydziału nauczania języka angielskiego w Barnet College w Londynie.

Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w Polsce od ponad 10 lat. Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i biznesowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów specjalistycznych: język prawniczy, medyczny, inżynierski, IT.
mgr Miłosława Juszkiewicz
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu i studiów magisterskich w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich oraz Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Posiada również tytuł magistra ekonomii.
David Morgan - Ph.D. (Doktor Nauk Humanistycznych)
Absolwent Wydziału Historii Beloit College Wisconsin w USA oraz Central European University w Budapeszcie. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych (praca doktorska napisana i obroniona w Polskiej Akademii Nauk). Pracował również jako wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie uczy również w Politechnice Radomskiej.
Posiada obywatelstwo amerykańskie. Od ponad 15 lat mieszka w Polsce.

 

  mgr Marzena Aksamit
  mgr Iwona Wilk
  mgr Małgorzata Sasin


hiszpański

mgr Jarosław Barański
Absolwent Wydziału Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje również jako nauczyciel języka hiszpańskiego w IV Liceum im. Tytusa Chałubińskiego, gdzie uczy klasy z wykładowym
jęz. hiszpańskim.

 

francuski  
mgr Hacene Kebbas
Absolwent filologii romańskiej na Uniwersytecie w Algierze, specjalność literatura francuska.
Odbył staż nauczycielski w Centrum Lingwistyki Stosowanej w Besacon we Francji. Posiada
kwalifikacje egzaminatora dla międzynarodowych certyfikatów DELF i DALF.

mgr Joanna Tuzimek
Absolwentka Filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat pracuje jako lektor języka francuskiego na Politechnice Radomskiej.

 

niemiecki  
  mgr Renata Leszczyńska
mgr Aldona Karasek
Absolwentka Wydziału Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kursy doskonalące w zakresie metodyki języków obcych, organizowane m.in. przez Instytut Goethego w Warszawie.
Pracuje również jako nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
Tłumacz przysięgły z języka niemieckiego.
  mgr Renata Leszczyńska

 

rosyjski  
dr Galina Cisowska
Urodzona w Tadżykistanie. Od 1986 roku mieszka w Polsce. Ukończyła studia na Uniwersytecie Transportu w Moskwie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. Jest doktorem nauk humanistycznych.
Prace doktorską obroniła w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie.
Pracuje w Politechnice Radomskiej jako lektor języka rosyjskiego i kierownik Studium Jezyków Obcych.

 

 

aktualności

Zapisy - rok szkolny 2019/2020

Kursy maturalne w soboty!

Przerwa wakacyjna

Egzaminy Cambridge
"PERFECT" Szkoła Języków Obcych - 26 600 Radom, ul. Mickiewicza 19, tel./fax 048 363 46 81